Om ossHär på landsbygden i Bergslagen, i den natursköna byn Grönbo utanför Lindesberg, finner du vårt ombyggda kapell Betel, där jag både bor och arbetar tillsammans med min make och våra fyra barn.


Jag som driver Pilgrimens heter Linda Fintling. Jag är i grunden sjuksköterska men efter återkommande episoder av utmattning har jag valt att utbilda mig inom ekologisk odling och starta eget. Verksamheten drivs som enkelt bolag med F-skattsedel och erbjuder gårdsförsäljning av närproducerade plantor och skörd, samt trädgårdstjänster och kurser.


Jag började odla som ett led i min egen rehabilitering och skapade, för min egen skull, en pilgrimsträdgård med små stationer för vart och ett av nyckelorden som du kan läsa mer om här nedan. Jag känner mig tacksam över att nu få öppna upp min trädgård för fler och hoppas att även andra ska få del av den ro och glädje som jag finner här.


Verksamheten har fått sitt namn från det faktum att jag redan skapat en pilgrimsträdgård åt mig själv, men också som ett uttryck för min önskan att leva i samklang med min Pilgrimssjäl. "Jag är en gäst och främling, som mina fäder här. Mitt hem är ej på jorden, nej ovan skyn det är" som Lina Sandell så fint beskriver det i en av sina psalmer. Namnet Pilgrimens har sin grund i kyrkans pilgrimsrörelse och de nyckelord som myntades på 90-talet. Min önskan är att bedriva verksamheten i de sju nyckelordens anda. Jag hoppas att du ska känna hur dessa ord präglar både platsen och din upplevelse:Frihet

Enkelhet

Tystnad

Bekymmerslöshet

Långsamhet

Andlighet

DelandePilgrimens är en relativt anspråkslös verksamhet. Jag har avsiktligt valt en nivå med blygsamma ambitioner, liten omfattning och enkelt utbud. Allt för att skapa en tillvaro där hela jag får rymmas och må bra, med stor frihet och så lite bekymmer som möjligt. Där stress ersatts av utrymme för tystnad, långsamhet och andlighet, och där jag försöker att minska mina avtryck på jorden vi fått att dela.


Trädgården är öppen för besök under de eftermiddagar då försäljning pågår. Välkommen att strosa runt och upptäck var de olika pilgrimsorden fått sin egen plats i trädgården.


Njut av frihetskänslan där hagen öppnar upp sig mot sjön, erfar enkelheten som dasset och utehandfatet erbjuder, stäng dörren till relaxen och låt tystnaden sänka sig, slå dig ner i hammocken och låt bekymmerslösheten råda för en stund, filosofera över långsamheten i fruktträdens växtsätt, upplev andligheten i den lilla rosrabattens doftande sinnlighet, låt grönsaksodlingarna och örtagården påminna dig om att jorden är lånad och maten som jorden ger är till för delande.


För dig som aldrig stött på pilgrimsbegreppet och de sju nyckelorden förr, eller för dig som vill friska upp minnet, finner du en längre beskrivning nedan.Odlingarna


Från Pilgrimens odlingar kan du köpa både plantor och grönsaker som odlats giftrfritt i en småskalig produktion. Den lilla omfattningen gör det svårt för mig att bli KRAV-certifierad och därför får jag inte kalla grönsakerna ekologiska. Däremot är jag trygg med att säga att grönsakerna är "beyond ekologiska" eftersom de inte bara odlas utifrån ekologiska principer, utan också nästintill fossilfritt. Jag använder inga fossildrivna maskiner och endast en bråkdel av jorden som jag använder är påsjord med torv. Gödsel och täckmaterial hämtas hos byns hästägare samt byns ekobonde. Växterna byter plats från år till år enligt en särskild följd för att skapa gynsamma förhållanden och naturliga kretslopp och jag strävar efter att bygga en trädgård med rik biologisk mångfald och frisk jord som kryllar av goda mikororganismer. Jag väljer helst ekologiskt utsäde eller kulturarvsfröer, men har av praktiska skäl även konventionellt odlat utsäde och någon enstaka F1-hybrid. Alla plantor och sticklingar drivs upp i KRAV-märkt jord eller jord från den egna trädgården som (än så länge) är fri från mördarsniglar.


Vissa år ger bättre skörd av vissa grödor, och sämre av andra. Jag har därför valt att låta utbudet styras av tillgången och jag annonserar vilka plantor och grödor som för tillfället finns att köpa här. Jag skördar på direkt begäran från kund för att säkerställa att inget går till spillo. Du får en så färsk gröda som möjligt, jag slipper risken att behöva kassera sånt som inte blir sålt och tillsammans bidrar vi till minskat matsvinn.


Pilgrimsbegreppet


Följande text är i sin helhet ett citat ur Lilla Pilgrimsboken och är skriven av diakoni- och pilgrimspräst Hans-Erik Lindström, som var med och myntade nyckelorden.


…..................................


Pilgrimsmotivet vinner allt större terräng i vårt land. Kulturorganisationer, idrottsföreningar, skolor, hembygdsrörelsen, turistföreningar, näringsliv och ideella organisationer samverkar idag med de olika kyrkorna i vårt land för utvecklandet av pilgrimstanken, alltsedan mitten av 1990-talet. Det är nog ingen slump. Pilgrimsvandring och vallfärd har alltid varit kännetecken på en levande kyrka. De första kristna kallades ”Vägen”. De gick livets väg – inte bara symboliskt. Själva vandringen – att med sina fötter gå ut i världen – var ett uttryck för en inre verklighet. De gick ”med Gud i hågen”. Vandringen bestod ofta av två sidor.


Den ena gick inåt. Det var de som gick ut i den ensliga öknen, upp på de höga bergen eller in i de djupa skogarna. De gick för att få vara ifred – ensamma eller tillsammans med andra. Man sökte efter livets källor och mening. Efter Gud själv. Den inre vandringen blev nyckeln till fördjupning för egen del, men även för kyrkan som helhet.


Den andra gick utåt. Det var de som gick ut på allfarleder, in i städer och byar och gjorde sig synliga och tillgängliga för andra. De var missionärer, kolportörer, evangelister och tiggarmunkar och fungerade som predikanter och själasörjare, läkare och socialarbetare.


Båda riktningarna – den inre och den yttre – har under historiens lopp varit avgörande för kyrkans förnyelse. Idag handlar den inre vandringen ofta om behovet av vila, tystnad, tillfällen till meditation och bön, ensamma långpromenader eller samtal om det egna livet med en erfaren människa. Den yttre vandringen kan handla om möten med andra med seende ögon och hörande öron och en vilja att finnas till för andra – en slags diakonal hållning. Både den inre mer mottagande och den yttre mer utgivande vandringen kan sammanfatta en människas totala livsvandring – hennes identitet (ID) – där ”I” står för det inre livet och ”D” för den diakonala hållningen. Kyrkan har alltid lärt att man möter Gud just på dessa två sätt – dels genom bön, stillhet och meditation, dels genom möten med människor, inte minst i utsatthet. Det är i det spänningsfältet som den nygamla pilgrimsrörelsen vill försöka leva.


Pilgrim kommer av det latinska ordet peregrinus (främling). Orden anknyter till Jesus ord ”att vara i världen, men inte av världen”. Pilgrimen vill försöka vara helt närvarande i det liv som vi fått och ta del av det ansvar det innefattar för människor och samhälle - ”att vara i världen”. Samtidigt är hon på vandring i sin längtan efter ”det himmelska målet”, som väntar efter avslutad livsvandring - ”att inte vara av världen”. Att packa sin ränsel med det nödvändigaste, gå från ställe till ställe, uppför och nerför, ensam ibland och med andra ibland, gå den inre vägen och den yttre. Det är livet i mikroperspektiv.


Ordet fetblad bildar begynnelsebokstäverna på de sju nyckelorden: frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet, delande. En av de mer kända fetbladsväxterna är kärleksörten. Den växer på öppen och torr mark som hällmarker, torrbackar, strandvallar och vägkanter. Den är mycket tålig och behöver inte så mycket vatten. Den blommar till sent på hösten och är även en uppskattad växt i många trädgårdar. Den är enkel, robust och vacker att titta på. Blomman kan sägas vara en symbol för pilgrimsrörelsen.


Under en längre vandring 1997 formades de sju orden och blev en bekräftelse på vad jag och mina medvandrare upplevde dag för dag. Vi vandrade i de sju nyckelordens anda. Det var en befriande upptäckt att kunna sätta ord på det liv vi då levde. Några vanliga svenska substantiv blev till ett tolkningsraster för hela vandringen, som sedan blev många människors erfarenhet. De blev ett sätt att tolka den moderna människans längtan efter sin pilgrimssjäl. Orden tycks också berätta om en bristsituation i vårt samhälle, där flera av nyckelorden inte får särskilt mycket utrymme i vardagen. I vår tillvaro finns en allt större trötthet över materiella krav, över ljudbrus, tidsbrist och att ständigt vara tillgänglig. För pilgrimen vill då dessa sju nycklar vara till hjälp att hitta en inre ro och frid, både under den fysiska pilgrimsvandringen – ensam eller tillsammans med andra – och i den ibland hektiska vardagslunken.


…..................................